Paus i våra aktiviteter vintern 20/21

På grund av den pågående pandemin har vi just nu en paus med aktiviteterna.

Förhoppningen är att vi under 2021 åter ska kunna anordna träffar för de yngre kullarna samt den årliga kennelträffen i juli.